Нашият фирмен профил


Научете повече за нашата Политика по управление на дейностите по сигурност”

Лицензи и сертификати

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
Сертификат на система за управление
Сертификат на система за управлениесъгласно БДС EN ISO 9001:2008
Сертификат на система за управление
Сертификат на система за управлениесъгласно БДС EN ISO 14001:2005
Разрешение
Разрешениеот Комисия за регулиране на съобщенията
Сертификат на система за управление
Сертификат на система за управлениесъгласно БДС EN ISO 18001:2007
Удостоверение - Администратор на лични данни
Удостоверение - Администратор на лични даннисъгласно БДС EN ISO 14001:2005

Нашите клиенти за нас