ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Организацията на физическата ни охрана е на база комплексна концепция за безопасност на конкретния обект, включваща индивидуално проучване на съответния обект.

Ние се стремим към безупречни и коректни взаимоотношения с Вас. За нашата гарантирана лоялност се грижи млад екип от високо квалифицирани специалисти, готови да изпълнят и най – високите изисквания, свързани със сигурността на поверените обекти. Select Security Ltd. гарантира коректност, лоялност и сигурност на Вас и вашето имущество.